Spustili jsme pro vás nový vylepšený e-shop GreenStore.cz s tisíci produkty skladem a rychlým doručením.
Děkujeme za návštěvu našeho nového obchodu.
Vaše pozice: Eko-plasty.cz »EKOLOGICKÁ DROGERIE » Ekologické čistící a mycí prostředky Feel Eco » Feel Eco Prášek do myčky 860g

Feel Eco Prášek do myčky 860g

Tento, nebo alternativní produkt naleznete v našem novém e-shopu GreenStore.cz.
Přejít na výrobek v GreenStore.cz

Prášek do myčky nádobí, který je vysoce účinný již při nízkých teplotách od 40 °C.

Vysoce koncentrovaný prostředek - vystačí až na 43 mycích cyklů!

Prášek do myčky nádobí, který je vysoce účinný již při nízkých teplotách od 40 °C.
Výborně změkčuje vodu, čímž zabraňuje tvoření vápenatých usazenin na nádobí.

Obsahuje zcela biologicky odbouratelná, přírodní bělící činidla, která rozkládají barevné skvrny na nádobí a zajišťují tak perfektní výsledek mycího cyklu.

Neobsahuje chlor, konzervanty ani fosfáty.

Výrobek nese značku EU Ecolabel, což znamená, že splňuje nejvyšší standardy ochrany životního prostředí a přitom stále dosahuje skvělé účinnosti.

Prvotřídní účinnost prostředku je také doložena testy státní akreditované laboratoře ZÚLP České Budějovice.

Pokyny:

  • Na myčce zvolte mycí cyklus s nejnižší teplotou.
  • Myjte jen s plně naplněnou myčkou a nepřekračujte doporučenou dávku mycího prostředku. Tím se omezuje spotřeba vody a energie a snižuje se znečištění vody.
  • Čištění trouby, zahradního grilu a připáleného nádobí
    • Malé množství prášku nasypte na mokrou houbičku a nečistoty vydrhněte. Pracujte však raději v rukavicích, aby nedocházelo k nadměrnému vysušování pokožky.

Upozornění:

  • Správné dávkování šetří náklady a minimalizuje dopad na životní prostředí
  • Uchovávejte mimo dosah dětí
  • Nekombinujte různé mycí prostředky

Složení: 5 % nebo více, avšak méně než 15 %: Bělící činidla na bázi kyslíku, méně než 5%: neiontové povrchově aktivní látky, enzymy, parfémy.

Upozornění: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Skladujte v chladu a suchu. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu.

Související zboží