Spustili jsme pro vás nový vylepšený e-shop GreenStore.cz s tisíci produkty skladem a rychlým doručením.
Děkujeme za návštěvu našeho nového obchodu.
Vaše pozice: Eko-plasty.cz »EKOLOGICKÁ DROGERIE » Vajíčka na praní a sušení EcoEgg » EcoEgg Detoxikační tablety do pračky 6 tablet

EcoEgg Detoxikační tablety do pračky 6 tablet

Tento, nebo alternativní produkt naleznete v našem novém e-shopu GreenStore.cz.
Přejít na výrobek v GreenStore.cz

Odstraní špínu, nečistoty a nežádoucí pachy. Vhodné pro všechny typy praček.

Čistící tablety do pračky kvalitně vyčistí pračku, odstraní špínu a zbytky pracího prášku. Důkladně odstraňuje vodní kámen a usazeniny nečistot z pracích prostředků. Díky důkladnému pročištění bubnu odstraní nežádoucí pachy.

Zlepšuje fungování mechanických zařízení a šetří náklady na zbytečné výměny a poruchy součástek vzniklé usazováním nečistot.

Tablety zanechají pračku čistější a lesklejší.

Vhodné pro vyčištění praček s horním i předním plněním.

Doporučené dávkování: 2-3 tablety ročně (1 balení tedy vydrží 2-3 roky)

Složení: Sodium percarbonate (peruhličitan sodný), acifloctin (kyselina adipová), sodium bicarbonate (hydrogenuhličitan sodný - jedlá soda), sodium carbonate (uhličitan sodný).

Země původu: Velká Británie

Počet kusů: 6 detoxikačních tablet

Upozornění: Standardní věty o nebezpečnosti: H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.

Související zboží